آنالیز نوار الکتروکاردیوگرام در تشخیص بیماری [پروژه مهندسی پزشکی]

0
36
آنالیز نوار الکتروکاردیوگرام در تشخیص بیماري [پروژه مهندسی پزشکی]
آنالیز نوار الکتروکاردیوگرام در تشخیص بیماري [پروژه مهندسی پزشکی]

آنالیز نوار الکتروکاردیوگرام در تشخیص بیماری [پروژه مهندسی پزشکی]

پیشگفتار:
اطلاعات باارزشی از فعالیت قلب را در اختیار ما قرار می‌دهد که این اطلاعات به ما در تشخیص ecg سیگنال بیماري‌هاي قلبی کمک می‌کند.

الکتروکاردیوگرام داراي بخش هاي برروي شکل موج خود است که هر یک از آنها نمایش یک فعالیت خاص در قلب می‌باشد. الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که روي مناطق مختلف پوست بدن قرار داده می‌شوند دریافت کرده و آنها را به شکل یک نمودار ترسیم می‌کند. این نمودار مشخص می‌شود اطلاعات با E.C.G الکتروکاردیوگرام نامیده می‌شود. الکتروکاردیوگرام که معمولا با سه حرف ارزشی از فعالیت قلب را در اختیار ما قرار می‌دهد. نرم افزار متلب یکی از جامع ترین و مهندسی ترین نرم افزار‌هاي ریاضیاتی، برنامه نویسی، شبیه سازي و را یک کمپانی معروف به نام MATLAB گرافیکی در بین نرم افزار هاي مهندسی به شمار میرود. نرم افزار ایجاد کرده است. اساس عملکرد این نرم افزار ماتریسها می‌باشند. در اصل این نرم افزار با Mathworks  عملیاتهاي ماتریسی و محاسبات 100 در صد عملی نتایج عملی و مفیدي به ما می‌دهد.

 معرفی الکتروکاردیوگرام 
الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که روي مناطق مختلف پوست بدن قرار داده می‌شوند دریافت کرده و آنها را به شکل یک نمودار ترسیم E.C.G می‌کند. این نمودار الکتروکاردیوگرام نامیده می‌شود. الکتروکاردیوگرام که معمولا با سه حرف مشخص می‌شود اطلاعات با ارزشی از فعالیت قلب را در اختیار ما قرار می‌دهد. K در طب براي معرفی الکتروکاردیوگرام به کار می‌‌رود. حرف E.K.G در برخی از کشورها حروف گرفته شده است و این جانشینی براي آن Cardio گردیده که خود از اول لغت C جانشین حرف نوار فعالیت مغزي مشابه هستند اشتباه E.E.G که از نظر تلفظ با حروف E.C.G است که حروف نوشته می‌شود. Kardio در زبان آلمانی به صورت Cardio نشوند. همچنین لغت الکتروکاردیوگرام از سال 1901 تا کنون به عنوان مهمترین ابزار تشخیصی پزشکی باقی مانده و تشخیص بسیاري از بیماريهاي قلبی را آسان کرده است. الکتروکاردیوگرام براي تشخیص بسیاري از اختلالات قلبی و غیر قلبی از قبیل ریتمهاي غیر طبیعی قلب، گرفتگی رگهاي کرونر، سکتههاي قلبی، هیپرتروفی عضلات قلب، علل تنگی نفس، اختلالات الکترولیتی، اثرات داروها و … کاربرد دارد.

 

فایل ها : دانلود متن کامل آنالیز نوار الکتروکاردیوگرام در تشخیص بیماری

 

منبع:  میکرودیزاینرالکترونیک

برای این مقاله نظر بگذارید:

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید