اینترلاک

0
29
اینترلاک
اینترلاک

بروز اشتباهات سیستمی یا انسانی در تاسیسات الکتریکی می تواند خسارت های سنگینی در پی داشته باشد. این اشتباهات می تواند شامل عدم مشخص بودن وضعیت قطع و وصل تجهیزات، ارسال فرمان اشتباه، ترتیب اشتباه انجام کارها، دخالت در کار عادی تجهیزات و … باشد. برای کاهش این خطرات می توان از ترکیب سیستم های هشدار دهنده و بازدارنده استفاده کرد. سیستم هشدار دهنده اعلام می کند که خطایی در حال رخ دادن است. در صورت عدم توجه به این هشدارها، سیستم های بازدارنده که می توانند الکتریکی یا مکانیکی باشند وارد عمل شده و از ادامه ی کار جلوگیری می کنند. به عبارت دیگر، به سیستم های الکتریکی و مکانیکی که به منظور جلوگیری از اشتباهات در بهره برداری طراحی شده اند، اینترلاک ( Interlock Unit ) گفته می شود.

اینترلاک
اینترلاک

برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاک های مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد. سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. اغلب كليدهای قدرت به كمک سكسيونر به شين وصل می شوند و چون سكسيونر را نمی توان زير بار قطع يا وصل نمود، بايد قطع و وصل سكسيونر تابعی از وضعيت دژنكتور مربوط به آن باشد. همچنين سكسيونر ارت تابعی از سكسيونر مربوط به آن می باشد. اين تابعيت توسط اينترلاک كليدها كه ممكن است مكانيكی يا الكتريكی باشد ، برقرار می گردد. اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت و بست است که به دو نوع زیر ، تقسیم بندی می شود: اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی. در پست های فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند.

اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی

 

منبع: برنیکا

 

مطلب قبلیسیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست
مطلب بعدیاسیلاتور یا نوسان ساز

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید