تفاوت سافت استارتر و اینورتر

0
99
تفاوت سافت استارتر و اینورتر
تفاوت سافت استارتر و اینورتر
تفاوت سافت استارتر و اینورتر

تفاوت سافت استارتر و اینورتر، به زمان مربوط می شود.سافت استارتر در زمان راه اندازی یک الکتروموتور کاربرد دارد اما عملکرد اینورتر محدود به زمان راه اندازی نمی باشد.سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برابر جريان نامی در هنگام راه اندازی صدمات زيادي می بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازی می باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده فركانس يا ولتاژ انجام می گيرد و با اين كار Energy Saving نيز صورت می گيرد. اينورتر محدود به زمان راه اندازی نمی باشد و در هر لحظه مي توان بوسيله سيگنالهاي كنترلی كه معمولا 4 الی 20 میلی آمپر می باشد سرعت الكتروموتور را كنترل نموداينورتر قابليت های بسيار زيادی دارد از قبيل : راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور. و البته قيمت بالاتری نيز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط براي راه اندازی نرم موتور استفاده می شود.

راه اندازنرم(سافت استارتر):

راه انداز نرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کار می رود و در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان حالت عادی موتوراست.درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی (SSR) استفاده می شود که درتوان های پایین ازترایاک ودرتوان های بالا ازیک جفت تایستور بصورت معکوس وموازی استفاده می شود. درراه اندازنرم تغییر ولتاژ وجود دارد و درواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردو نیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی می شود. از راه انداز نرم می شود بعنوان کنترل از راه دور، هم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمی شود،اما(دیمر، کنترل نورلامپ، کنترل دور پنکه و …) یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده می شود. ازیک راه اندازنرم می شود تعداد زیادی موتور را با ایجاد یک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد مثلا تعداد 10 دستگاه موتور یا بیشتر را میشود با یک راه اندازنرم روشن کرد. در راه اندازنرم امکان افزایش دورموتور بیشترازدورنامی وجودندارد. مدارستاره مثلث یا همان مدار دوضرب هم یک راه اندازنرم است. اما بصورت کنتاکتوری، بیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابر است و منحنی راه انداز بصورت جهشی بوده وغیرقابل انتخاب می باشد. کلیدهای استاتیکی یاهمان SSR درجریانهای مختلف دربازاروجوددارد.

سافت استارتر
سافت استارتر
اینورتر یا کنترل دور:

راه اندازی الکتروموتور با بیشترین جریان راه اندازی حدود جریان عادی موتور بایک منحنی تقریبا خطی قابل انتخاب.اینورتر بهترین راه اندازنرم موتور است ولی با قیمتی بیش ازچهار برابر راه اندازنرم یاهمان سافت استارت. درصنعت ازاینور یا کنترل از راه دور بطورعموم برای موتورهایی که نیاز به کنترل سرعت دارند استفاده می شود. تغیرات دورموتور در اینورتر با تغییر فرکانس ایجاد می شود. لذا امکان افرایش فرکانس خروجی تا چندین برابرفرکانس ورودی وجود دارد. دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزایش دورموتور بیشتر از دورنامی وجود دارد و با افزایش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرایش می یابد. باافزایش دور موتور بیشتر از دورنامی دراین حالت کاهش گشتاور ایجاد می شود. بطورمعمول در اینورتورها از ترانزیستورهای IGBT درقدرت های بالا استفاده می شود ودرقدرت های پایین ازترانزیستورهای MOSFET قدرت هم استفاده می شود.

اینورتر
اینورتر

 

منبع: برنیکا

 

 

 

مطلب قبلیتولید آب آشامیدنی از هوا و انرژی باد
مطلب بعدیپنل خورشیدی به شکل گل آفتاب گردان

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید