خازن خود ترمیم (خازن و متعلقات)

0
18
خازن خود ترمیم
خازن خود ترمیم

چکیده

در سیستم دی الکتریک خود ترمیم (self healing) در صورت بروز شکست عایقی لایه فلزی تبخیر می گردد و باعث تشکیل یک لایه عایق بسیار کوچک می گردد که تاثیری بر عملکرد خازن ندارد.

مقدمه

متن مقاله

  • خازن خود ترمیم چیست
  • معایب خازن خود ترمیم
  • نماد خازن خود ترمیم
  • مزایای خازن خود ترمیم

خازن خود ترمیم چیست

در سیستم دی الکتریک خود ترمیم (self healing) در صورت بروز شکست عایقی لایه فلزی تبخیر می گردد و باعث تشکیل یک لایه عایق بسیار کوچک می گردد که تاثیری بر عملکرد خازن ندارد. تمامی خازن های فیلم متالیزه (metallized film) دارای خاصیت خود ترمیم (self healing) می باشند. این ویژگی خود ترمیمی در بعضی کاربردها بسیار مهم می باشد.همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است چنانچه شکست عایقی ایجاد شود و بین الکترودها حفره ایجاد می شود، و باعث اتصال کوتاه در فیلم می شود.با این حال به دلیل آبکاری بسیار نازک الکترودها،بطور معمول جریان بسیار زیادی در محل شکست الکتریکی برای ذوب(تبخیر) لایه فلزی کافی می باشد و این اساس پدیده خود ترمیمی می باشد.
خازن خود ترمیم
خازن خود ترمیم
فشار گاز ایجاد شده، بخار فلز را به خارج از ناحیه شکست می راند و به این ترتیب یک ناحیه ایزوله غیر هادی و بدون لایه متالیزه در این محل به وجود می آید. و در این زمان خازن در حال فعالیت عادی خود می باشد و هیچ گونه اضافه جریان محسوسی از شبکه کشیده نمی شود. این ویژگی برای خازن، حفاظت خوبی در برابر اضافه ولتاژهای گذرا ایجاد می کند.به منظور بهبود خاصیت خود ترمیمی، لایه فلزی به تکه های زیادی تقسیم می شود تا در زمان اتصال کوتاه، تکه های جداشده را بهم جوش بدهد.

 

مزایای خازن خود ترمیم

مزایای خازن های خود ترمیم
1-وزن و حجم پایین تر در مقایسه با خازن های نسل قدیم.
2-به دلیل ساختمان ساده و مصرف مواد کم، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.
3-تلفات کم دی الکتریک و خازن باعث کاهش حرارت ایجاد شده می گردد و در نتیجه عمر خازن بیشتر می شود.

 

معایب خازن خود ترمیم

از جمله معایب خاصیت خود ترمیمی بجا گذاشتن کربن اضافی در زمان هم جوشی می باشد که این امر باعث ایجاد جریان نشتی اضافی در دی الکتریک می شود.همچنین با هر بار شکست عایقی و خود ترمیمی، ناحیه فلزی کاهش پیدا می کند

 

نمودار زیر نمایش دهنده ظرفیت خازن، بعد از چندین هم جوشی در دی الکتریک می باشد
نمودار خازن خود ترمیم

نماد خازن خود ترمیم

خازن هایی که دارای خاصیت خود ترمیم می باشند دارای نماد زیر می باشند
نماد خازن خود ترمیم
منبع: برنیکا

برای این مقاله نظر بگذارید:

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید