خطای کالیبراسیون سنسور

0
64
خطای کالیبراسیون سنسور
خطای کالیبراسیون سنسور

فهرست مطالب

  1. خطای کالیبراسیون سنسور
  2. ۱ دیدگاه در “خطای کالیبراسیون سنسور”

خطای کالیبراسیون سنسور همان عدم دقتی است که توسط سازنده در هنگام کالیبره‌شدن سنسور در کارخانه‌، مجاز در نظر گرفته می‌شود. این خطا ماهیت سیستماتیک دارد؛ به این معنی که به تمام توابع انتقال واقعی ممکن برای سنسور، اضافه می‌شود. و دقت انتقال را برای هر نقطه‌ی محرک (ورودی) با یک ثابت مشخص، تغییر می‌دهد. این خطا، لزوما در محدوده‌ی یکنواختی نیست و ممکن است بسته به نوع خطا در کالیبراسیون، تغییر کند. برای مثال، اجازه دهید یک کالیبراسیون دونقطه‌ای از یک تابع انتقال خطی واقعی را درنظر بگیریم ( خط ضخیم در شکل زیر ).

کالیبراسیون و خطای کالیبراسیون سنسور
۱.کالیبراسیون و خطای کالیبراسیون سنسور

برای تعیین شیب و فاصله‌ی تابع، دو محرک s1 و s2 به سنسور اعمال می‌شوند. سنسور با دو سیگنال خروجی مربوطه A1 و A2 پاسخ می‌دهد. اولین پاسخ (A1) همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید کاملا دقیق اندازه‌گیری شده با این‌حال، سیگنال بالاتر (A2) با خطای ∆- محاسبه شده است. این نتیجه، منجر به خطا در محاسبه‌ی شیب و نقطه قطع تابع انتقال سنسور می‌شود. نقاط قطع جدید (a1) و واقعی (a) که به‌صورت زیر بیان می‌شوند؛ متفاوت خواهند بود:

خطای کالیبراسیون

هم چنین شیب، با خطا، به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

خطای کالیبراسیون سنسور

 

منبع :

Jacob Fraden. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. ۲۰۱۶

 

 

 

منبع:ردرونیک

 

 

 

 

مطلب قبلیسایر پارامترهای سنسور
مطلب بعدیآشنایی با زبان‌های برنامه نویسی آردوینو

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید