سنسورها بر اساس پارامترهای تشخیص آنها

0
80
سنسورها بر اساس پارامترهای تشخیص آنها

فهرست مطالب

  1. سنسورها بر اساس پارامترهای تشخیص آنها
  2. نوع سنسور
  3. پارامترهای قابل تشخیص

 

با دریافت محرک‌های ورودی، سنسور، خروجی تولید می‌کند؛ که این خروجی از چندین مرحله تبدیل قبل از تولید یک سیگنال الکتریکی به عنوان خروجی سنسور به دست می‌آید. عملکرد سنسورها را  رابطه بین سیگنال‌های ورودی و خروجی توصیف و مشخص می‌کند. حسگرها، بسته به مقادیر برخی از پارامترهای مهم، مشخص می‌شوند.

 

نوع سنسور و پارامترهای قابل تشخیص

از ورودی تا خروجی، یک سنسور ممکن است قبل از تولید و ایجاد سیگنال الکتریکی خروجی؛ چندین مراحل تبدیل (conversion steps) داشته باشد. برای مثال، فشار وارده بر حسگر فیبر نوری، ابتدا منجر به کرنش در فیبر می‌شود؛ که به نوبه‌ی خود باعث انحراف در ضریب شکست آن می‌شود، پس از آن، منجر به تغییر کلی در انتقال نوری و مدولاسیون چگالی فوتون می‌شود. درنهایت، شار فوتون، شناسایی شده و به جریان الکتریکی تبدیل می‌شود.

در مقالات بعدی، ویژگی‌های کلی سنسورها را بدون توجه به ماهیت فیزیکی یا مراحل موردنیاز برای تبدیل، مورد بحث قرار می‌دهیم. ما سنسور را به‌عنوان یک “جعبه‌ی سیاه”، درنظر می‌گیریم؛ که در آن فقط به روابط بین سیگنال خروجی و محرک ورودی آن، توجه داریم.

 

 

منبع :

 Bhagwati Charan Patel, G R Sinha and Naveen Goel. Advances in Modern Sensors. ۲۰۲۰

 

 

منبع: ردرونیک

مطلب قبلیابزار SPI DEBUGGER در نرم‌افزار PROTEUS
مطلب بعدیرنج کاری سنسور

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید