فیلتر الکترونیکی

0
91
فیلتر الکترونیکی
فیلتر الکترونیکی

فیلتر الکترونیکی، مداری است که از آن برای حذف محدوده فرکانسی خاص یا برای عبور محدوده فرکانسی خاص استفاده می شود. به منظور بهبود کیفیت الکتریسیته و در دسترس داشتن منابع تغذیه الکتریکی، انواع مختلف فیلتر به کار برده می شود. در فیلتر های الکترونیکی ترکیب اجزای الکترونیکی از قبیل سلف، خازن، مقاومت و … به کار می رود. کیفیت توان بهتر، ضامن صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی و هزینه خواهد بود و ازطرفی افزایش بازده تجهیزات الکتریکی و افزایش طول عمر تجهیزات الکترونیکی حساس را به همراه خواهد داشت.

 فیلتر الکترونیکی

فیلتر الکترونیکی

سلف ها در فرکانس های پایین اتصال کوتاه و در فرکانس های بالا اتصال باز هستند و خازن ها برعکس در فرکانس های پایین اتصال کوتاه و در فرکانس های بالا اتصال باز هستند از همین خاصیت برای ساخت فیلتر ها استفاده می شود. فیلتر ها از نظر مداری به دو گروه اکتیو و پسیو تقسیم می شوند. آن دسته از مدارات که دارای منبع تغذیه هستند را اکتیو و دسته ایی را که بدون تغذیه هستند و فقط با المان های سلف و خازن و مقاومت بسته می شوند پسیو می نامند. اين فيلترها توسط عناصر RC, RL يا RLC ساخته شده اند.ضريب كيفيت Q‌ اندازه ای است كه برای توصيف ساده فيلترهای ميان گذر يا ميان نگذر استفاده می شود. وقتی گفته می شود فيلتری ضريب كيفيت بالايی دارد به اين معنی است كه دامنه فركانس های با پهنای باند كم برابر با فركانس ميانی است. فيلترها به طور کلی به اقسام زير تقسيم می شوند: 1) فيلتر پايين گذر (Low Pass Filter , LPF ) 2) فيلتر بالا گذر (High Pass Filter , HPF) 3) فيلتر ميان گذر (Band Pass Filter , BPF) 4) فيلتر ميان نگذر ( Band Stop Filter , BSF)

انواع فیلتر
انواع فیلتر

فيلتر L: از دو عنصر، يكی به طور سری و ديگری به طور موازی تشكيل شده است.

فيلتر L
فيلتر L

فيلتر T: پيكربندی سه عنصره در فيلترهای نوع T می تواند فيلترهای پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر يا ميان نگذر را بسازد.

فيلتر T
فيلتر T

فيلتر π: پيكربندی سه عنصره در فيلترهای نوع T می تواند فيلترهای پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر يا ميان نگذر را بسازد.

فيلتر π
فيلتر π

 

منبع: برنیکا

مطلب قبلیمقاومت تماسی
مطلب بعدیتقویت کننده عملیاتی Op-Amp

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید