پروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو

0
135
پروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو
پروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو

پروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو ، مکان یابی پلاك به عنوان اولین گام در جهت شناسایی پلاك وسا یل نقلیه مطرح است. در این مقاله روشی جهت یافتن مکان پلاك خودرو در تصاویر با ویژگی ها و پس زمینه های متنوع و پیچیده ارائه می گردد . الگوریتم پیشنهادی ، یکبار بر روی تصویر اصلی ، اجرا می شود و مفاهیم ساده ای مانند آستانهگذاری، عملیات مورفولوژی و تشخیص لبه برای قطعه بندی تصویر استفاده مینماید . سپس با بررسی برخی معیارهای هندسی پلاك مانند مساحت، نسبت طول به عرض، چگالی لبه ها و … نواحی كاندید پلاك مشخص میگردد . در نهایت ناحیه كاندید انتخاب شده جدا میشود و تک تک ارقام ان با یک تکنیکمناسب هم جدا شده و با یک معیار اعتماد جهت تشخیص میزان شباهت بین ارقام جدا شده پلاك خودرو با مقایسه ارقام ذخیره شده در سیستم شماره های پلاك تعیین می گردند.لازم به ذکر است که این پروژه در محیط متلب کار شده است.

 

دانلود پروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو

 

منبع: میکرودیزاینرالکترونیک

 

مطلب قبلیاﺳﺘﻔﺎده از AVR در محیط صنعتی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ
مطلب بعدیدیتاشیت سنسور گاز

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید