کار با ماژول تمام عیار mc60 – قسمت سوم – ساخت ردیاب

0
880
کار با ماژول تمام عیار mc60 – قسمت سوم – ساخت ردیاب

در قسمت قبل وارد دنیای OpenCpu شدیم و نحوه پروگرام کردن ماژول mc60 رو یاد گرفتیم، همچنین یک برنامه ساده برای کار با بخش پیامک ماژول نوشتیم و دریافت و ارسال پیامک رو انجام دادیم. حالا توی این قسمت میخوایم کمی بیشتر جلو بریم و پروژه ساخت ردیاب با استفاده از این ماژول رو انجام بدیم. برای این کار اطلاعات مکان رو از بخش GNSS ماژول دریافت کرده و اون‌ها رو به یک سرور ارسال می‌کنیم، سپس از طریق یک آدرس اینترنتی آخرین مکان ارسال شده رو روی نقشه می‌بینیم.
با این آموزش ماهمراه باشید.

استفاده از RTOS

یک امکان فوق‌العاده دیگه ای هم که این ماژول داره این هست که از RTOS پشتیبانی میکنه (اگه باهاش آشنایی ندارید یه سر به اینجا بزنید) ما هم میخوایم توی این آموزش نحوه استفاده از اون رو هم بهتون آموزش بدیم. همین طور برای شروع ساخت ردیاب باید بدونیم که بخش GNSS ماژول از بخش اصلی جداست و باید به صورت سخت افزاری اون رو متصل کنیم که در قسمت اول کامل توضیح دادیم.

برای اینکه بتونیم تابع‌هایی رو که میخوایم به صورت موازی اجرا بشند رو معرفی کنیم به کامپایلر از فایل “custom/config/custom_task_cfg.h” استفاده می‌کنیم که به این شکل هست:

/*----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Task Entry Function | Task Id Name | Task Stack Size (Bytes) | Default Value1 | Default Value2 |
*----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
TASK_ITEM(proc_main_task, main_task_id, 10*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_reserved1, reserved1_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_reserved2, reserved2_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)

 

حالا ما میایم و تابع‌های خودمون رو بهش اضافه می‌کنیم که به این صورت میشه:

/*----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Task Entry Function | Task Id Name | Task Stack Size (Bytes) | Default Value1 | Default Value2 |
*----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
TASK_ITEM(proc_main_task, main_task_id, 10*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_reserved1, reserved1_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_reserved2, reserved2_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_subtask1, subtask1_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_subtask2, subtask2_id, 10*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_subtask3, subtask3_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)


...

 

توی پارامتر اول نام تابع رو معرفی می‌کنیم، پارامتر دوم یک شناسه برای هر تابع هست و پارامتر سوم میزان stack مورد نیاز برای هر تابع رو مشخص میکنه.

تست دریافت از GPS

برای ساخت ردیاب ما میخوایم بدونیم موقعیت GPS پیداشده یا نه، به همین خاطر اون رو با یک led روی ماژول مشخص می‌کنیم. برای همین اون پین رو مشخص می‌کنیم و بعد از اون اولین کار این هست که بعد از آماده شدن RIL بخش GPS ماژول را روشن کنیم (خط 18). این تابع اصلیمون هست:

void proc_main_task(s32 taskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;

Ql_GPIO_Init(LED_1, PINDIRECTION_OUT, PINLEVEL_LOW, PINPULLSEL_PULLUP);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);

while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_RIL_READY:
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 1 (RIL READY)\r\n");
Ql_RIL_Initialize();
RIL_STATUS = 1;
GPSPower(1);
break;
case MSG_ID_URC_INDICATION:
APP_DEBUG("Received URC: type: %d\r\n", msg.param1);
switch (msg.param1)
{
case URC_GSM_NW_STATE_IND:
APP_DEBUG("GSM Network Status:%d\r\n", msg.param2);
break;

case URC_GPRS_NW_STATE_IND:
APP_DEBUG("GPRS Network Status:%d\r\n", msg.param2);
if (NW_STAT_REGISTERED == msg.param2 || NW_STAT_REGISTERED_ROAMING == msg.param2)
{
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 2 (NETWORK REGISTERED)\r\n");
stable = 1;
}
break;
}
break;
}
}
}

 

همچنین متغیر stable رو در زمانی که بخش GPRS آماده بود 1 می‌کنیم (خط 33).

 

اینجا هم میتونید لیست پین‌ها و اینکه کدوم میتونند GPIO یا نوع دیگه ای باشند رو ببینید ما پین 35 رو استفاده می‌کنیم.

 

GPIO
GPIO

 

مدیریت زیر وظیفه‌ها

حالا اولین subtask (زیر وظیفه‌) رو به خوندن از سریال اختصاص میدیم.

//Read serial port
void proc_subtask1(s32 TaskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;
ST_UARTDCB dcb;
Enum_SerialPort mySerialPort = UART_PORT1;
dcb.baudrate = 115200;
dcb.dataBits = DB_8BIT;
dcb.stopBits = SB_ONE;
dcb.parity = PB_NONE;
dcb.flowCtrl = FC_NONE;
Ql_UART_Register(mySerialPort, CallBack_UART_Hdlr, NULL);
Ql_UART_OpenEx(mySerialPort, &dcb);
Ql_UART_ClrRxBuffer(mySerialPort);
APP_DEBUG("START PROGRAM (SISOOG.COM)\r\n");
while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_USER_START:
break;
default:
break;
}
}
}

دومی رو برای به‌روزرسانی اطلاعات مکانی. در ابتدا یک وقفه 1 ثانیه داریم که اطلاعات ما هر 1 ثانیه بروز بشوند.

سپس بررسی می‌کنیم که بخش RIL آماده هست یا نه؟

//Update location data
proc_subtask2(s32 TaskId)
{
while (1)
{
Ql_Sleep(1000);
if (RIL_STATUS = 1 )
{
iRet = RIL_GPS_Read("RMC", RMC_BUFFER);
if (RIL_AT_SUCCESS != iRet)
{
APP_DEBUG("Read %s information failed.\r\n", "RMC");
}
else
{
if (RMC_BUFFER[30] == 'A')
{
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
}
else if (RMC_BUFFER[30] == 'V')
{
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
}
}
}
}

}

 

اگر RIL آماده بود، اطلاعات رو با فرمت RMC میخونیم که جزئیاتش رو میتونید توی تصویر ببینید:

 RMC
RMC

 

بعد از اون چک می‌کنیم که اگر کاراکتر 30ام برابر A بود (به معنی به‌دست آمدن موقعیت) LED دو بار چشمک بزند و در غیر این صورت فقط یک‌بار.

 

و سومین تسک رو برای ارسال دیتاها به سرور استفاده می‌کنیم که در ابتدا مقدار پارامتر location رو برابر مکان به‌دست اومده میکنه و اون رو توی یک متغیر می‌ریزیم و با تابع HTTP_Program اون رو به سرور به صورت post ارسال می‌کنیم.

// Send location data to server
proc_subtask3(s32 TaskId)
{
while (1)
{
Ql_Sleep(3000);
if (stable == 1)
{
Ql_strcpy(postMsg, "location=");
Ql_strcat(postMsg, RMC_BUFFER);
Ql_strcat(postMsg, "\0");
HTTP_Program();
}
}
}

این هم تابع خواندن سریال که دستورات رو میتونیم توش مشخص کنیم. به طور مثال با فرستادن دستور GPSOff بخش GPS رو خاموش می‌کنیم یا با location آخرین موقعیت رو می‌خونیم.

static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void *customizedPara)
{
switch (msg)
{
case EVENT_UART_READY_TO_READ:
{
char *p = NULL;
s32 totalBytes = ReadSerialPort(port, m_RxBuf_Uart, sizeof(m_RxBuf_Uart));
if (totalBytes <= 0)
{
break;
}

if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "GPSOn"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
GPSPower(1);
break;
}
if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "GPSOff"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
GPSPower(0);
break;
}

if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "location"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
APP_DEBUG("%s \r\n", RMC_BUFFER);
break;
}

break;
}
}
}

 

این هم از کدها به صورت کامل:

#ifdef __CUSTOMER_CODE__
#include "custom_feature_def.h"
#include "ril.h"
#include "ril_util.h"
#include "ril_telephony.h"
#include "ql_stdlib.h"
#include "ql_error.h"
#include "ql_trace.h"
#include "ql_uart.h"
#include "ql_system.h"
#include "ril_network.h"
#include "ril_http.h"
#include "ql_timer.h"

#define APN_NAME "mcinet\0"
#define APN_USERID ""
#define APN_PASSWD ""

s32 stable = 0;
s32 SENDING_TO_SERVER = 0;
s32 rep = 0;
s32 RIL_STATUS = 0;
s32 iRet = 0;

static u32 Stack_timer = 0x102;
static u32 ST_Interval = 3000;
static s32 m_param1 = 0;
static u32 m_rcvDataLen = 0;

char HTTP_URL_ADDR[100] = "http://mahdi2001h.ir/utils/location.php\0";

u8 RMC_BUFFER[1000];
u8 postMsg[300] = "";
u8 arrHttpRcvBuf[10 * 1024];

Enum_PinName LED_1 = PINNAME_RI;

#define SERIAL_RX_BUFFER_LEN 2048
char m_RxBuf_Uart[SERIAL_RX_BUFFER_LEN];

#define DEBUG_ENABLE 1
#if DEBUG_ENABLE > 0
#define DEBUG_PORT UART_PORT1
#define DBG_BUF_LEN 512
static char DBG_BUFFER[DBG_BUF_LEN];
#define APP_DEBUG(FORMAT, ...) \
{ \
Ql_memset(DBG_BUFFER, 0, DBG_BUF_LEN); \
Ql_sprintf(DBG_BUFFER, FORMAT, ##__VA_ARGS__); \
if (UART_PORT2 == (DEBUG_PORT)) \
{ \
Ql_Debug_Trace(DBG_BUFFER); \
} \
else \
{ \
Ql_UART_Write((Enum_SerialPort)(DEBUG_PORT), (u8 *)(DBG_BUFFER), Ql_strlen((const char *)(DBG_BUFFER))); \
} \
}
#else
#define APP_DEBUG(FORMAT, ...)
#endif
#define SERIAL_RX_BUFFER_LEN 2048
static Enum_SerialPort m_myUartPort = UART_PORT1;
static u8 m_RxBuf_Uart1[SERIAL_RX_BUFFER_LEN];
static void Timer_handler(u32 timerId, void *param);
static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void *customizedPara);
static s32 ATResponse_Handler(char *line, u32 len, void *userData);
static void HTTP_Program();

void proc_main_task(s32 taskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;

Ql_GPIO_Init(LED_1, PINDIRECTION_OUT, PINLEVEL_LOW, PINPULLSEL_PULLUP);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);

while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_RIL_READY:
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 1 (RIL READY)\r\n");
Ql_RIL_Initialize();
RIL_STATUS = 1;
GPSPower(1);
break;
case MSG_ID_URC_INDICATION:
APP_DEBUG("Received URC: type: %d\r\n", msg.param1);
switch (msg.param1)
{
case URC_GSM_NW_STATE_IND:
APP_DEBUG("GSM Network Status:%d\r\n", msg.param2);
break;

case URC_GPRS_NW_STATE_IND:
APP_DEBUG("GPRS Network Status:%d\r\n", msg.param2);
if (NW_STAT_REGISTERED == msg.param2 || NW_STAT_REGISTERED_ROAMING == msg.param2)
{
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 2 (NETWORK REGISTERED)\r\n");
stable = 1;
}
break;
}
break;
}
}
}

//Read serial port
void proc_subtask1(s32 TaskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;
ST_UARTDCB dcb;
Enum_SerialPort mySerialPort = UART_PORT1;
dcb.baudrate = 115200;
dcb.dataBits = DB_8BIT;
dcb.stopBits = SB_ONE;
dcb.parity = PB_NONE;
dcb.flowCtrl = FC_NONE;
Ql_UART_Register(mySerialPort, CallBack_UART_Hdlr, NULL);
Ql_UART_OpenEx(mySerialPort, &dcb);
Ql_UART_ClrRxBuffer(mySerialPort);
APP_DEBUG("START PROGRAM (SISOOG.COM)\r\n");
while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_USER_START:
break;
default:
break;
}
}
}

//Update location data
proc_subtask2(s32 TaskId)
{
while (1)
{
Ql_Sleep(1000);
if (RIL_STATUS = 1)
{
iRet = RIL_GPS_Read("RMC", RMC_BUFFER);
if (RIL_AT_SUCCESS != iRet)
{
APP_DEBUG("Read %s information failed.\r\n", "RMC");
}
else
{
if (RMC_BUFFER[30] == 'A')
{
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
}
else if (RMC_BUFFER[30] == 'V')
{
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_HIGH);
Ql_Sleep(50);
Ql_GPIO_SetLevel(LED_1, PINLEVEL_LOW);
}
}
}
}
}

// Send location data to server
proc_subtask3(s32 TaskId)
{
while (1)
{
Ql_Sleep(3000);
if (stable == 1)
{
Ql_strcpy(postMsg, "location=");
Ql_strcat(postMsg, RMC_BUFFER);
Ql_strcat(postMsg, "\0");
HTTP_Program();
}
}
}

static void HTTP_RcvData(u8 *ptrData, u32 dataLen, void *reserved)
{
APP_DEBUG("<-- Data coming on http, total len:%d -->\r\n", m_rcvDataLen + dataLen);
if ((m_rcvDataLen + dataLen) <= sizeof(arrHttpRcvBuf))
{
Ql_memcpy((void *)(arrHttpRcvBuf + m_rcvDataLen), (const void *)ptrData, dataLen);
}
else
{
if (m_rcvDataLen < sizeof(arrHttpRcvBuf))
{
u32 realAcceptLen = sizeof(arrHttpRcvBuf) - m_rcvDataLen;
Ql_memcpy((void *)(arrHttpRcvBuf + m_rcvDataLen), (const void *)ptrData, realAcceptLen);
APP_DEBUG("<-- Rcv-buffer is not enough, discard part of data (len:%d/%d) -->\r\n", dataLen - realAcceptLen, dataLen);
}
else
{
APP_DEBUG("<-- No more buffer, discard data (len:%d) -->\r\n", dataLen);
}
}
m_rcvDataLen += dataLen;
}

static void HTTP_Program()
{
s32 ret;
m_rcvDataLen = 0;
ret = RIL_NW_SetGPRSContext(Ql_GPRS_GetPDPContextId());
APP_DEBUG("START SEND TO SERVER\r\n");
ret = RIL_NW_SetAPN(1, APN_NAME, APN_USERID, APN_PASSWD);
APP_DEBUG("<-- Set GPRS APN, ret=%d -->\r\n", ret);
ret = RIL_NW_OpenPDPContext();
APP_DEBUG("<-- Open PDP context, ret=%d -->\r\n", ret);
ret = RIL_HTTP_SetServerURL(HTTP_URL_ADDR, Ql_strlen(HTTP_URL_ADDR));
APP_DEBUG("<-- Set http server URL, ret=%d -->\r\n", ret);
ret = RIL_HTTP_RequestToPost(postMsg, Ql_strlen((char *)postMsg));
APP_DEBUG("<-- Send post-request, ret=%d -->\r\n", ret);
ret = RIL_HTTP_ReadResponse(120, HTTP_RcvData);
APP_DEBUG("READ SERVER RESPONSE (dataLen=%d) \r\n", m_rcvDataLen);
ret = RIL_NW_ClosePDPContext();
APP_DEBUG("<-- Close PDP context, ret=%d -->\r\n", ret);
}

static s32 ReadSerialPort(Enum_SerialPort port, /*[out]*/ u8 *pBuffer, /*[in]*/ u32 bufLen)
{
s32 rdLen = 0;
s32 rdTotalLen = 0;
if (NULL == pBuffer || 0 == bufLen)
{
return -1;
}
Ql_memset(pBuffer, 0x0, bufLen);
while (1)
{
rdLen = Ql_UART_Read(port, pBuffer + rdTotalLen, bufLen - rdTotalLen);
if (rdLen <= 0)
{
break;
}
rdTotalLen += rdLen;
}
return rdTotalLen;
}

void GPSPower(int status)
{
if (status == 1)
{
iRet = RIL_GPS_Open(1);
if (RIL_AT_SUCCESS != iRet)
{
APP_DEBUG("GPS is on \r\n");
}
else
{
APP_DEBUG("Power on GPS Successful.\r\n");
}
}
else if (status == 0)
{
iRet = RIL_GPS_Open(0);
if (RIL_AT_SUCCESS != iRet)
{
APP_DEBUG("GPS is off \r\n");
}
else
{
APP_DEBUG("Power off GPS Successful.\r\n");
}
}
}

static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void *customizedPara)
{
switch (msg)
{
case EVENT_UART_READY_TO_READ:
{
char *p = NULL;
s32 totalBytes = ReadSerialPort(port, m_RxBuf_Uart, sizeof(m_RxBuf_Uart));
if (totalBytes <= 0)
{
break;
}
if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "GPSOn"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
GPSPower(1);
break;
}
if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "GPSOff"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
GPSPower(0);
break;
}
if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "location"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
APP_DEBUG("%s \r\n", RMC_BUFFER);
break;
}
break;
}
}
}
#endif // __CUSTOMER_CODE__

 

دقت کنید که آدرس سرور رو در متغیر HTTP_URL_ADDR (خط 30) قرار دادیم.

راه اندازی سرور

حالا میریم سراغ سرور

من کدهای سمت سرور رو با php نوشتم و فقط یک کد ساده هست که کلیات کار رو برای ساخت ردیاب متوجه بشید.

<?php

if (!isset($_POST['location'])) {
header("Location: " . file_get_contents("loc.txt"));
exit();
}

$Data = explode(",", $_POST['location']);
$lat = convert($Data[3]);
$lon = convert($Data[5]);
$addr = "https://www.google.com/maps/@";

file_put_contents("loc.txt", $addr . $lat . "," . $lon . ",18z");
echo "Data logged";

function convert($in)
{
$string = explode(".", $in / 100); 
$dgree = $string[0] * 60; 
$string[1] = $string[1] * (pow(10, 6 - count(str_split($string[1]))));
$min = ($string[1] / 10000);
$min = $min + $dgree; 
return $min / 60;
}

?>

در ابتدا بررسی میشه که آیا مقداری توسط post به صفحه ارسال شده یا نه، اگر شده باشه اطلاعات رو بر اساس, جدا می‌کنه و توی یک آرایه می‌ریزه.
بعد از اون نیاز هست که ما یک تبدیل واحد برای طول و عرض جغرافیایی داشته باشیم که تابع convert اینکار رو انجام می‌ده.

سپس طول و عرض جغرافیایی با آدرس مپ گوگل ترکیب می‌شه و توی یک فایل ذخیره می‌شه.

حالا اگر ما با مرورگر به همین صفحه بیایم چون‌که مقدار post ارسال نمی‌کنیم شرط اول اجرا میشه و مارا به آدرسی که توی فایل ذخیره شده هدایت میکنه که آخرین نقطه فرستاده شده هست.

دقت کنید که جایی که این فایل رو در سرور یا هاست ذخیره می‌کنید در کنارش یک فایل خالی با نام “loc.txt” بسازید.

 

 

 

منبع:سیسوگ

مطلب قبلیابزار Arduino CLI – آنچه یک آردوینو نویس حرفه ای به آن احتیاج دارد!
مطلب بعدیهک دستگاه IPTV SET TOP BOX شرکت آی سیما

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید