کلید بای پس ( Bypass ) چیست

0
95
کلید بای پس ( Bypass ) چیست
کلید بای پس ( Bypass ) چیست

گذرگاه فرعی یا بای پس ( Bypass ) هنگامی استفاده می شود که ما برای عبور از مسیر اصلی و فرعی حق انتخاب داشته باشیم. در تجهیزات قدرت این عبارت برای کلید هایی استفاده می شود که می توانند بدون هیچ مشکلی مسیر عبور جریان را منحرف و از مسیر فرعی برقرار کنند.

کلید بای پس
کلید بای پس

چرا از کلیدهای بای پس یا به اصطلاح گذرگاه فرعی باید استفاده کنیم؟ مواردی برای خروج کامل چنج آور، درایو و سافت استارت و غیره از مدار بدون قطع برق پایین دست و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به عنوان مثال در مدار زیر چنانچه بخواهیم تعمیراتی روی تجهیز P1 انجام دهیم باید این تجهیز کاملا بی برق شود و برای این منظور می توان : 1-باسبار ورودی و خروجی را بی برق کرد که باعث قطع برق در پایین دست می شویم 2-از تعدادی کلید مجزا برای از مدار خارج کردن تجهیز و ساخت مدار فرعی استفاده کنیم. 3-از کلید بای پس (bypass) استفاده کنیم

کلید بای پس
کلید بای پس

چرا از کلیدهای بای پس یا به اصطلاح گذرگاه فرعی باید استفاده کنیم؟ مواردی برای خروج کامل چنج آور، درایو و سافت استارت و غیره از مدار بدون قطع برق پایین دست و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به عنوان مثال در مدار زیر چنانچه بخواهیم تعمیراتی روی تجهیز P1 انجام دهیم باید این تجهیز کاملا بی برق شود و برای این منظور می توان : 1-باسبار ورودی و خروجی را بی برق کرد که باعث قطع برق در پایین دست می شویم 2-از تعدادی کلید مجزا برای از مدار خارج کردن تجهیز و ساخت مدار فرعی استفاده کنیم. 3-از کلید بای پس (bypass) استفاده کنیم

کلیدهای بای پس

کلیدهای بای پس معمولا دارای دو یا سه ورودی و خروجی می باشند

کلید بای پس
کلید بای پس

 

منبع: برنیکا

 

 

مطلب قبلیمحاسبه سطح مقطع کابل
مطلب بعدیپیش بینی قطعی برق ناشی از طوفان

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید